KONTAKT

Farma arabských koní AL ZAHRA
MVDr.Ľubomíra Rančíková a Peter Rančík
08641 Tročany,okres Bardejov (mapa)

tel: 00421/90551688800421/905516888

e-mail: alzahra@centrum.sk


........................POSLEDNÉ NOVINKY : ...........................

3. 5. 2013

detský jazdecký tábor 2013

Máme termíny detského jazdeckého tábora
na leto 2013 !
Detský jazdecký tábor je zameraný na rozvoj vzťahu dieťaťa k prírode, k zvieratkám na farme, a samozrejme najmä ku koňom. Deti sa učia pristupovať ku zvieratám, kŕmiť a ošetrovať, pozorujú ich správanie a potreby. Zároveň sa učia pripraviť si koníka na jazdenie a v sedle získajú základy jazdenia.


Tento rok budeme mať 3 turnusy pre deti od 9-17 rokov, v každom turnuse po 10 detí.
Cena 1 turnusu ostáva 200 €.

1. 1.-10.7.2013         

2. 11.-20.7.2013    
        
3. 21.-30.7.2013       

                                  

 
Program:
Program je zameraný na doobedňajšie a poobedňajšie tréningové hodiny jazdenia, pri ktorých sa okrem samotnej jazdy deti naučia pristupovať ku koňom, čistiť a sedlať kone, ráno a večer budú pomáhať pri kŕmení zvierat a čistení stajne, pri dojení a ostatných prácach na farme. Okrem toho sa budú hrať rôzne hry a súťaže, skákať na trampolíne, navštívia mesto Bardejov, večery budú tráviť pri táboráku a opekaní, prípadne zaujímavých filmoch. Celodenný výlet bude vyberaný podľa počasia a podujatí v okolí (Kapušanský hrad, výstava psov, jazdecké preteky, ródeo, jarmok...). Na záver bude súťaž detí v jazdení. Každý dostane CD s fotkami.


V cene:
V cene je jazdecký výcvik (1 hodina jazdy denne), poistenie detí, ubytovanie (v budove bývalej miestnej detskej škôlky, spí sa na nafukovacích posteliach, v objekte tečúca teplá a studená pitná voda, umývadlá, WC a sprcha ),  5x denne strava (v školskej jedálni pripravovaná odborne spôsobilou osobou), samozrejme pravidelný pitný režim, zdravotník a vedúci.

Príplatky:
Možnosť priplatiť hodiny jazdenia navyše (1 h-10 €)
Celodenný výlet - do 7 €

Začiatok kurzu: 
 Tábor začína medzi 10.00 - 11.00 prvý deň turnusu spoločnou desiatou a zoznamovaním.
Ukončenie výcviku:
 Končí sa desiatym dňom turnusu doobedu ukážkou jazdeckých zručností detí rodičom s občerstvením. (09.00 - 10.00)

Doprava:
individuálna


Nezabudnúť si :

Spacák (prípadne aj vankúšik,perinku alebo deku), obuv aj do mokrého počasia, pršiplášť, jazdecké oblečenie (dlhé nohavice-elastické, tenisky alebo jazdecké topánky), jazdeckú prilbu (kto má svoju, ostatným zabezpečíme my), pokrývka hlavy ako ochranu pred úpalom, krémy s vysokým ochranným faktorom, repelent, plavky, papuče, hygienické potreby (nezabudnúť aj toaletný papier a pohárik), kto má, tak aj žiacku preukážku na cestovanie, malý ruksak na výlet.
 
NEZABUDNÚŤ kartičku poistenca, potvrdenie od lekára a podpísané PREHLÁSENIE RODIČA !!!


Podmienky pri objednaní pobytuPrihlasovacie a platobné podmienky:

  1. Telefonicky si overiť voľné miesto v danom turnuse!
  2. Poslať online prihlášku
  3. Do 7 dní uhradiť zálohu   50 € (prípadne celú platbu)
  4. Doplatok   150 € sa platí 2 týždne pred nástupom na turnus
  5. Pri nástupe odovzdať rodičom podpísané PREHLÁSENIE RODIČA o zdravotnom stave  dieťaťa (nie staršie ako 1 deň) a potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti od lekára všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast (nie staršie ako mesiac).

Spôsob platby:


prevodným príkazom na číslo účtu 520700-4201519042/8360
 
Variabilný symbol (VS): rodné číslo dieťaťa
Správa pre prijímateľa: meno prihláseného dieťaťa

Storno podmienky:

Stornovať pobyt pred nástupom je možné ústnou alebo písomnou formou a výška storno poplatku je rovná zálohe, t.j. 50 €
Ak objednávateľ získa náhradníka ešte pred začiatkom turnusu, neúčtuje sa ani stornopoplatok.
Poplatok za zrušenie pobytu priamo počas kurzu z veľmi vážnych dôvodov sa vracia iba v čiastke zo stravného za dieťa od nasledujúceho dňa zrušenia pobytu (t.j. 5,0 eur/1deň). Ochorenie ani hospitalizácia nie sú dôvodom na neúčtovanie stornopoplatku.